Bảng báo giá

BẢNG GIÁ IN TÚI NILON SHOP XOÀI HD

Kích thước thông dụng: nhận in từ 10kg/size

15 x 23cm, 17 x 25cm, 20 x 30cm, 24 x 34cm,( 45. 000 đến 50.000Đ/KG)

26 x 40cm, 30 x 45cm, 35 x 50cm, 40 x 60cm.(46.000Đ/KG) sô lượng 100kg


 

BẢNG GIÁ IN TÚI NILON SHOP XOÀI PE

Kích thước thông dụng: nhận in từ 10kg/size

15 x 20cm, 17 x 23cm, 20 x 30cm, 24 x 34cm,

26 x 40cm, 30 x 45cm, 35 x 50cm, 40 x 60cm.

  Số lượng ít theo kích thước tại kho( giá 60,000 đến 63.000đ/kg) số lượng 100kg

Kích thước và màu sắc túi làm theo yêu cầu quý khách hàng( tối thiểu 100kg cho 3 size )

 

BẢNG GIÁ IN TÚI ÉP QUAI 

Kích thước thông dụng:

 20 x 30cm, 24 x 34cm, 26 x 40cm, 30 x 45cm, 35 x 50cm, 40 x 60cm

Kích thước và màu sắc túi làm theo yêu cầu quý khách hàng( tối thiểu 50kg ) 60.000đ/kg

Bảng giá áp dụng với chất liệu túi HD ZIn

Bảng giá áp dụng với chất liệu túi PE

BẢNG GIÁ IN TÚI SIÊU THỊ 2 QUAI 

Kích thước thông dụng:  nhận in 10kg/size

 24 x 36cm, 26 x 40cm, 30 x50cm,40 x 70cm,

( giá 60,000đ/kg) số lượng 100kg/size

Kích thước và màu sắc túi làm theo yêu cầu quý khách hàng( tối thiểu 50kg

/size in 2 size)

tuhu

Điện thoại liên lạc: 0909 04 1366 – 0967 97 69 56

Email:intuigiare18@gmail.com